“Айтуучулар” сынагы

 “Айтуучулар” сынагы

VI -Дүйнө элдеринин эпосторунун
Эл аралык фестивалынын  алкагында өтүүчү
«Семетейчилердин» Республикалык мелдешинин

Ж  О  Б  О  С  У

  1. Жалпы жоболор

Чыгармачылыктын кайталангыс, өтө сейрек кездешүүчү түрүн сактоо жана өнүктүрүү, адамзаттын маданий баалулуктарын аздектеп өркүндөтүү, эл аралык руханий, маданий шериктештикти кеңейтүү аркылуу улуттун өзүн-өзү таанусун бекемдөө, туруктуу коомдук чөйрөнүн болушун камсыздоо үчүн шарт түзүп берүү, дүйнөлүк деңгээлде эпикалык мурасты жайылтуу  жана актуалдаштыруу азыркы учурдагы маданий коомчулуктун негизги милдеттеринин бири болуп саналат.

«Өнөр алды – кызыл тил!» деп баалаган кызырлуу кыргыз журтчулугунда Сөз өнөрү өтө урмат менен бааланып, аны өнөр тутунгандар эң бийик сыйга арзышкан. Улуу сөз өнөрүнүн башында кадимки манасчылык баштаган дастанчылык, акындык тургандыгы баарыга маалым. Айтуучулук жөн гана сөз өнөрү эмес, эң ириде улуттун улуттук педагогикасы. 
Улуттук көлөмдүү жана кенже эпостордо элдин кылым кезген турмушу, каада-салты, дүйнө таанымы камтылып, ооз эки формасында сакталып келе берген. 

Дүйнө элдеринин эпосторунун VI-фестивалынын алкагында эпос айтуучулардын Республикалык мелдеши уюштурулат.

II. Мелдештин негизги максаттары:

2.1. Семетейчиликти аркалаган өнөр ээлерин камкордукка алуу;

2.2. Мыкты семетейчилерди, мелдештин жеңүүчүлөрүн үналгы, сыналгы, гезит-журналдар аркылуу жалпы журтчулукка тааныштыруу;

2.3. Улуу өнөрдү мындан ары да өнүктүрүү.

III. Cынактын уюштуруучусу

3.1. Мелдештин башкы уюштуруучусу  Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат , спорт жана жаштар саясаты министрлиги.

3.2. Уюштуруучунун мелдешти өткөрүү боюнча милдеттери:

–  Мелдеш тууралуу маалыматты жарыялайт;

– Мелдешке келип түшкөн “Билдирме-анкеталарды” кабыл алууну уюштурат;

– Мелдешти өткөрүүгө байланыштуу уюштуруу маселелерин чечет;

3.3. Уюштуруучунун укуктары:

– Методикалык жардам көрсөтүү жана мелдеш тууралуу маалыматты таркатуу боюнча өнөктөштөрдү тартат.

IV. Мелдештин  жумушчу органы.

4.1. Мелдештин жумушчу органдары:

– Уюштуруу комитети;

– Калыстар тобу.

4.2. Уюштуруу комитетинин түзүмү башкы уюштуруучунун өкүлдөрүнөн жана тартылган эксперттерден түзүлөт;

4.3. Уюштуруу комитети: 

– Мелдештин Уюштуруу комитетинин төрагасын шайлайт; 
– Калыстар тобунун ишин камсыздайт;

4.4. Калыстар тобу:

– Калыстар тобунун курамы таймаш башталганча айтылбайт. Калыстар тобу 5 адамдан турат;

–  Мелдештин шарттарына жана талаптарына таянуу менен жеңүчүүлөрдү аныктайт;

– Мелдештин жеңүчүүлөрүн сыйлоо аземине катышат.
4.5. Калыстар тобунун курамы:

– Калыстар тобунун курамы ар кыл багыттагы, ар кыл курактагы адамдардан түзүлөт.

4.6. Калыстар тобу менен талашып-тартышуу болбойт.

V. Мелдешке катышуунун шарттары

5.1. Семетейчилер мелдешине калктын 5 жаштан 25 жашка чейинки өкүлдөрү катыша алат.

 5.2. Мелдештин жеңүүчүлөрү калыстар тобу тарабынан аныкталат. 

 5.3. Мелдештин катышуучулары Уюштуруу тобуна “Билдирме-анкетасын” (Тиркеме №1) 2021-жылдын 21-сентябрына чейин, Бишкек шаары, Пушкин көчөсү, № 78 (3-кабинет) дарегине тапшырышы зарыл. Бул мөөнөттөн кечиккен документтер кабыл алынбайт.

5.4. Мелдештин катышуучулары мелдешке катышууга жолдомо алгандыгы тууралуу уюштуруучулар тарабынан “Билдирме-анкетасында” көрсөтүлгөн телефон аркылуу маалымдалат;

5.5. Мелдеш 23-24 сентябрь күнү Бишкек шаарындагы  Т.Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясынын кичи залында өтөт;

5.6. Мелдешке катышууга кеткен чыгымдар катышуучулардын өз эсебинен каржыланат.

VI. Катышуучулардын негизги талаптары.

  • Таймаштын катышуучусу алган билетине (мазмундуу, импровизаторлугу менен, классикалык варианттын негизинде) так, туура жооп берүүсү:
  • катышуучусунун аткаруучулук чеберчилиги, уккулуктуулугу, тилинин тактыгы, айтуу манерасы:
  • катышуучусу аткарган үзүндүнүн поэтикалык көркөмдүк деңгээли:
  • катышуучусунун эпостогу (баатырдык, достук, жомоктук ж.б.) мотивдерди нугун бузбай жайгаштырып айтуу чебердиги:
  • катышуучусу аткарган үзүндүнү негизги мазмунунан жазбай толук, ийине жеткизе окуяны кырааты менен идеясын бузбай баяндаганы:
  • Сахна маданияты, улуттук кийими.

VII. Мелдешти өткөрүү тартиби


6.1. Семетейчилердин мелдеши 2 айлампа менен өтөт:

1 айлампа – семетейчилер кезек кагазын кармоо менен 5-10 мүнөттүн тегерегинде билет тартуу аркалуу туш келген теманы  айтуусу шарт. Эгер билеттери теманы билбесе эркин айтууга мүмкүнчүлүк берилет. Андан калыстар тарабынан жактырылган 8 семетейчи 2-айлампада ат салышууга жолдомо алат.

2 айлампа – семетейчилер эпостогу окуянын өздөрү каалаган жеринен 15 минутадан кем эмес  убакытта  үзүндү аткарып берет. Сөзүнүн көркөмдүгүнө, окуянын ырааттуулугуна, музыкалдуулугуна,  аткаруу чеберчилигине жараша калыстар тарабынан ар бир семетейчиге татыктуу баа берилет. 

Эскертүү: талаш-тартыш маселе жаралып калса, калыстар орун тактоо үчүн дагы бир айлампа өткөрүүгө укугу бар.

VII.Мелдештин жеңүүчүлөрүн сыйлоо

7.1. Фестивалдын жеңүүчүлөрүнө байгелүү орундар берилет.

7.2.  Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 2021-жылдын 24-сеньтябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында өткөрүлөт. 

Кеңири маалымат алуу үчүн төмөнкү дарекке 
кайрылсаңыздар болот:

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Бишкек шаары, Пушкин көчөсү, № 78 (3-кабинет), 
тел.: (0312) 66-26-83. факс: (0312) 62-36-39, 62-59-44.