“Айтуучулар” сынагы

“Айтуучулар” сынагы

VI -Дүйнө элдеринин эпосторунунЭл аралык фестивалынын  алкагында өтүүчү«Семетейчилердин» Республикалык мелдешинин Ж  О  Б  О  С  У Жалпы жоболор Чыгармачылыктын кайталангыс, өтө сейрек кездешүүчү түрүн сактоо жана өнүктүрүү, адамзаттын маданий баалулуктарын аздектеп өркүндөтүү, эл аралык руханий, маданий шериктештикти кеңейтүү аркылуу улуттун…